Selectează o Pagină

Despre noi

Întreprinderea de Stat „Centu de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională” (ÎS”CPS AN„) a fost constituită prin ordinul Ministrului Apărării nr.46 din 23 mai 1992, în bazaproprietății fostei Asociații „Sportul și tehnica” transmisă Ministrului Apărării în conformitate cu Hotărărea de Guvern nr.173 din 17 martie 1992. Asociația „Sportul și tehnica” la momentul formării a devenit succesorul de drept și a patrimoniului fostei organizație republicană „D.O.S.A.A.F”, conform HG nr.62 din 05.02.1991.

Ulterior în baza ordinelor Ministrului Apărării ÎS “CPS AN” a devenit succesorul de drept și a patrimoniului fostelor întreprinderi de stat din cadrul Ministerului Apărării ÎS “Comiltar”, ÎS “UniforMA”, ÎS “Secția de Lucrări Construcții Montaj”.

Actualmente ÎS “CPS AN” are în componența sa 27 filiale amlasate în municipii și centre raionale a republicii. Filialele sunt dotate cu imobile (terenuri și clădiri), mijloace fixe și circulante necesare pentru activitatea pe care o desfășoară.
Activitatea de bază a întreprinderii constă în pregătirea conducătorilor auto, inclusiv și pentru necesitățile Armatei Naționale.
De rînd cu pregătirea conducătorilor auto în cadrul ÎS „CPS AN” sunt pregătiți:

$

conducători auto

$

tracoriști

$

lăcătuși la repararea automobilelor

$

mecanici transportoare pe roți blindate

$

maistru-instructor la conducerea autovehiculelor

Unul din cel mai important serviciu pe care îl prestează întreprinderea este pregătirea conducătorilor de autovehicole la categoriile A,B,C,D,E și subcategoriile acestora și tractoriști categoria ”H”.

Conducerea:

Boroda Sergiu

Administrator

tel:  022-22-61-47

Viceadministrator

tel: 022-29-59-77

Lungu Galin

Contabilitate, economie și finanțe

tel: 022-22-61-47

 

Neaga Veaceslav

Secția juridică

tel: 022-22-34-22

Planificare și organizarea proceselor de instruire

tel: 022-29-59-86

Balan Veaceslav

Serviciu tehnico-material

tel: 022-29-59-75

Contactaţi-ne acum

Alegeţi unul din cele 27 de filiale ale Centrului de Pregătire a Specialiştilor pentru Armata Naţională

Înscriere la școala auto